Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Administracje domów


Vallovapor© oferuje administracjom domów kompletny serwis w utrzymaniu w należytym stanie. Serwis ten obejmuje kompletne wykonanie zlecenia zgodnie z jego ustaleniami z jednego źródła, począwszy od uzgodnienia terminów z najemcą, aż do uwrażliwienia na właściwe stosunki grzewcze i wentylacyjne po zakończeniu prac oraz odpowiedniej dokumentacji do umów najmu.
Nasz serwis obejmuje zwalczanie i rekultywację pleśni w zarówno zamieszkałych jak i pusto stojących jednostkach mieszkalnych, jaki i piwnicach i poddaszach. Oferujemy ponadto działania prewencyjne w nowym budownictwie.

Przejmujemy ponadto także regularną konserwację malarską pustych, ale także zamieszkałych jednostek i prace renowacyjne w przypadku szkód / wad budowlanych, które muszą być usunięte w pierwszej kolejności.

Niedrogą alternatywą dla klasycznych płyt klimatyzujących stanowi preparat ValloRid-powłoki specjalne, który odbiera wodzie nacisk powierzchniowy, a tym samym zapobiega jej dalszej kondensacji na powierzchni.

Firma Vallovapor© obok usuwania pleśni eliminuje równie skutecznie brzydkie zapachy.

Do naszych usług należy także ustawianie higrometrów oraz uwrażliwianie najemców przez przekazywanie im instrukcji i informacji dotyczących ogrzewania i wentylacji. Z przyjemnością uzgodnimy tu naszą dokumentację z życzeniami administracji domów.

Przeprowadzamy ponadto mikrobiologiczne pomiary powietrza oraz ich ocenę. Na życzenie klienta instalujemy ValloPacer, który przez okres trzech do czterech tygodni nakreśla klimat pomieszczenia i udziela informacji o zachowaniu lokatorów.

Na życzenie możemy służyć kompletnym portfolio mieszkaniowym z terenu Niemiec poprzez umowę ramową według Państwa własnych pomysłów.

Dysponujemy imiennymi referencjami administratorów i właścicieli.

Z przyjemnością oddamy do dyspozycji projekt pilotażowy.
 
Przegląd naszych Dienstleistungen:
 • usuwanie pleśni na powierzchniach i w powietrzu w pomieszczeniach na długi okres czasu
 • powłoki ValloRid w tworzeniu się mostków cieplnych lub wody skondensowanej
 • uwrażliwienie najemców na prawidłowe stosunki wentylacyjne i grzewcze
 • dokumentacja i oświadczenie najemców do umów najmu administratora domu
 • regularna konserwacja malowanych powierzchni & prace renowacyjne i rekultywacyjne
 • mikrobiologiczne pomiary powietrza i ich analiza
 • pomiary klimatu pomieszczenia przez rejestratory danych przez wiele tygodni


Zagrożone są następujące pomieszczenia i są czyszczone Vallovapor©
 • w mieszkaniach: sypialnie, salony, łazienki, kuchnia, pokoje dla dzieci
 • pralnie
 • świetlice
 • piwnice i poddasza
 • pomieszczenia na śmieci.