Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Często zadawane pytania

Co to jest ValloFog?
Substancja czynna, która jest używana do dekontaminacji / dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniach. (dekontaminacja = usuwanie możliwie niebezpiecznych zanieczyszczeń).


Jak działa ValloFog?
ValloFog działa fizycznie. Substancja czynna z powodu swojego pozytywnego ładunku „cumuje“ przy mikroorganizmach (pleśń, bakterie, zarodniki) i niszczy ich ściany komórkowe przez wymianę jonów.


Jaka jest różnica między ValloFog-em a konwencjonalnymi metodami?
1. Substancja czynna ma działanie „magazynujące”, tzn. substancja czynna nie ulatnia się i działa przez długi okres czasu.

2. Proces dekontaminuje powierzchnie oraz powietrze w pomieszczeniach bez uszkadzania przedmiotów wyposażenia, maszyn itd., ponieważ substancja czynna nie ma działania utleniającego.

3. Udowodniono, że substancja czynna jest delikatna dla ludzi i środowiska.Jak stosuje się ValloFog?
ValloFog stosuje się w procesie rozpylania na zimno. Urządzenie rozpylające wytwarza delikatną i unoszącą się mgiełkę, dzięki czemu substancja czynna jest rozprowadzana w pomieszczeniu. Ekstremalnie delikatna mgiełka dezynfekująca przenika pomieszczenie ze wszystkich stron aż do najodleglejszej fugi i szpary. Błąd ludzki jest przy aplikacji bardzo zminimalizowany, a poza tym powietrze w pomieszczeniu jest „myte“.


Z czego składa się ValloFog?
Z rozpuszczalnych w wodzie polimerów oraz wody o dużej czystości.


Czy ValloFog ma negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie najemców?
Nie, ponieważ po aplikacji i czasie ekspozycji pomieszczenia są wietrzone a pozostałości substancji czynnej są wynoszone z pomieszczeń.


Jak udowadnia się skuteczność?
Przez dużą ilość testów żądanych przez urzędy, a także przez niezależne instytuty. Prześlemy Państwo chętnie odpowiednie dodatkowe materiały.


Czy ValloFog może uszkodzić meble lub inne materiały w mieszkaniu lub maszyny w przemyśle?
Nie, ValloFog nie ma działania ani agresywnego, ani korodującego.


Czy muszę opróżnić pomieszczenia, w których będzie dokonywane odkażanie?
Nie, pomieszczenia mogą pozostać w swoim normalnym stanie mieszkalnym. To znaczy, że w pomieszczeniach można pozostawić wszelkie meble, urządzenia elektryczne, jak np. telewizory, komputery itd. Rozpylanie na zimno nie ma na nie negatywnego wpływu. Jeżeli jednak jakieś zabudowy ścienne stoją bezpośrednio przy ścianie a za nimi jest pleśń, należy je odsunąć kilka centymetrów od ściany, aby uzyskać możliwie najlepsze działanie preparatu.


Jak długo nie mogę wrócić do mieszkania po zabiegu?
Po zakończonej aplikacji preparatu pomieszczenia powinny pozostać zamknięte przez dwie godziny, aby produkt miał pełny czas ekspozycji, a tym samym, aby można było uzyskać najlepszy możliwy wynik, a na zakończenie produkt mógł opaść na podłoże. W zależności od właściwości istniejącego podłoża można je potem całkiem normalnie posprzątać.


Jakie konsekwencje ma zastosowanie ValloFog-u?
Drastycznie zredukowane jest występowanie zarodków na powierzchniach oraz w powietrzu w pomieszczeniach. Nowe pojawiające się zarodki będą niszczone przez istniejący efekt katalityczny.


Czy mogę kupić ValloFog prywatnie, bądź samodzielnie użyć?
Nie, ValloFog stosowany jest tylko przez profesjonalny i przeszkolony personel posiadający certyfikację Vallovapor© i nie jest dostępny w wolnym handlu. Są jednakże środki dezynfekujące, które sprzedajemy, a które działają w taki sam sposób fizykalny i służą do dezynfekcji przez spryskiwanie i mycie.


Czy są inne środku przeciwko pleśni?
Na rynku jest duża różnorodność substancji czynnych. Żadna z substancji czynnych nie łączy obszernego działania i jest jednocześnie trwała i nieszkodliwa.


Czy ValloFog jest niebezpieczny dla zwierząt domowych lub roślin?
Nasz produkt jest wprawdzie nietrujący dla człowieka i zwierząt oraz jest kontrolowany według surowych wytycznych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Został także zakwalifikowany jako
 • nie powodujący podrażnienia oczu
 • nie powodujący uczulenia skóry
 • nie działający drażniąco na błony śluzowe
 • nietrujący w przypadku połknięcia.
Ale Vallovapor© realizuje zasadę ostrożności, zgodnie z którą cenne zwierzęta i rośliny powinny być usunięte z pomieszczeń, w których będzie przeprowadzana dezynfekcja/odkażanie.


Jak długo utrzymuje się działanie ValloFog?
Z powodu działania „magazynującego“ nie ma żadnych ograniczeń w czasie oddziaływania. W praktyce nie jest znany żaden przypadek nawrotu. Założeniem jest, aby substancja czynna nie została mechanicznie usunięta.


Czy są długotrwałe doświadczenia z praktyki?
„Najstarsze” obiekty pochodzą z roku 2009. W laboratoriach, w licznych badaniach prowadzonych przez długi okres czasu w najtrudniejszych warunkach symulowano a następnie udowodniono działanie przeciwbakteryjne.


Czy postępowanie polegające na rozpylaniu na zimno jest zarejestrowane w Stowarzyszeniu Higieny Użytkowej lub w Instytucie im. Roberta Kocha?
Ponieważ ani Stowarzyszenie Higieny Użytkowej (VAH), ani Instytut im. Roberta Kocha (RKI) nie wydał żadnych dyrektyw, czy wytycznych w celu dopuszczenia takiego działania nie możemy się jeszcze pochwalić żadnymi wykazami. Z powodu braku standardów zleciliśmy niezależnym instytutom wykonanie rozległych ekspertyz w celu udowodnienia dezynfekującego działania tego procesu.


Jaką wartość dodatkową lub jakie zalety oferuje działanie Vallovapor©?
 • dotarcie do trudno dostępnych powierzchni w pomieszczeniu
 • dezynfekcja powietrza w pomieszczeniach
 • zatrudniona nieduża liczba personelu
 • nieznaczne zużycie
 • bezpieczne w użyciu
 • 99,9% redukacja zarazków
 • długotrwałe działanie dzięki działaniu „magazynującemu“
 • sprawdzone bezpieczeństwo zgodnie z OECD
 • nie ma działania utleniającego i korodującego
 • działa przeciwko pleśni, wirusom, bakteriom i zapachom.