Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Obszary zastosowania

Administracje domów

Vallovapor©oferuje administracjom domów kompletny serwis w utrzymaniu w należytym stanie. Służy do rozpylania na zimno w zamieszkałych pomieszczeniach zaatakowanych pleśnią. Ponadto można z jego pomocą chronić prewencyjnie przed pleśnią zarówno puste mieszkania jak i nowe budynki.
Przemysł spożywczy & napoje

Szczególnie w zakładach, gdzie są przechowywane, ale także przetwarzane artykuły spożywcze, znajduje się duża liczba potencjalnych miejsc, w których może się tworzyć pleśń, bądź ważnym standardem jakości tych miejsc jest sterylność.
Opieka zdrowotna

W szpitalach i zakładach opiekuńczych największe znaczenie ma higiena przemysłowa. Vallovapor© oferuje innowacyjne koncepcje higieny dla powietrza w pomieszczeniu i na powierzchniach w celu uzyskania sterylności w salach operacyjnych i salach pacjentów.
Hotel & Wellness

Coraz więcej hoteli dysponuje strefami Spa lub WeIlness.
Z powodu dużej wilgoci strefy Wellness oraz baseny są narażone na występowanie grzybów, zarazków i pleśni,
które w takich miejscach łatwo tworzą się i szybko rozprzestrzeniają.
Przemysł motoryzacyjny

Dzięki rozpylaniu na zimno można odkazić wnętrza pojazdów, a także klimatyzacje oraz usunąć zapachy. Ponieważ aplikację można szybko wykonać, preparat
nadaje się do świadczenia usług w zakładach zajmujących się czyszczeniem samochodów.
Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne

Pracująca klimatyzacja stanowi idealne podłoże dla
bakterii i pleśni, które również mogą wniknąć do wnętrz.
W przypadku dezynfekcji przy pomocy Vallovapor© zagwarantowane jest dotarcie do wszystkich obszarów
oraz długotrwała sterylność.
Gastronomia & kuchnie przemysłowe

Centrum zakładów gastronomicznych stanowi kuchnia. Szczególnie w tym zakresie muszą być spełnione wszelkie zasady higieny. Tu powstaje duża wilgotność, która tworzy optymalne podłoże dla pleśni i obciążenia biologicznego.
Prywatne gospodarstwa domowe

W wielu gospodarstwach domowych pleśń jest szeroko rozpowszechnionym problemem. Wywoływane jest to przykładowo przez coraz szczelniejszy sposób budowy,
jak na przykład w domach pasywnych.
Pojazdy uprzywilejowane

Zarówno w udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach,
w transporcie chorego, pojazdach ratunkowych straży pożarnej, a także w opiece ambulatoryjnej mamy często
do czynienia z pacjentami, którzy maja osłabiony system immunologiczny. Vallovapor© oferuje w takich sytuacjach kompletną dezynfekcję.
Łodzie & samoloty

Zrezygnujcie Państwo z wielokrotnego przeprowadzania dezynfekcji i ze związanych z nią wysokich kosztów materiału i zatrudnianych pracowników w obszarze łodzi
i samolotów. Vallovapor© czyści powietrze w pomieszczeniach, chroni powierzchnie, załogę i gości.