Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Ochrona danych

1. Informacje ogólne

ValloCAR respektuje sferę prywatną każdej osoby, która odwiedzi naszą stronę internetową. Chcielibyśmy poinformować Państwa jedynie o tym, jakie dane zbiera ValloCAR i jak są one użytkowane. Dowiecie się Państwo również, jak możecie sprawdzić prawidłowość tych informacji i zlecić w ValloCAR ich wykasowanie. Pozyskiwanie, przetwarzanie i korzystanie z danych następuje w zgodzie z postanowieniami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych kraju, w którym znajduje się odpowiedzialne miejsce dla przetwarzania danych. Podejmujemy odpowiednie działania, aby to zapewnić.

Dane te dotyczące ochrony danych nie obowiązują dla stron w Internecie, które możecie Państwo wyszukać przez hiperlinki na stronach internetowych ValloCAR.

2. Pozyskiwanie, korzystanie i przetwarzanie danych osobowych

Tylko wówczas pozyskujemy dane osobowe do przetwarzania i użytkowania, jeżeli Państwo dobrowolnie zdecydujecie się na wprowadzenie tych danych lub wyraźnie wyrazicie na to zgodę. W takich przypadkach proszę zaakceptować następujące warunki użytkowania.

Jeżeli odwiedzicie Państwo naszą stronę internetową na naszych serwerach zostaną automatycznie zachowane określone dane w celu administrowania systemem, dla celów statystycznych oraz w celu zagwarantowania bezpieczeństwa. Chodzi przy tym o nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, m. in. Państwa adres IP, wersję oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera, który umożliwił dostęp do strony internetowej, z której Państwo nas odwiedziliście, strony internetowe, które Państwo u nas odwiedziliście i ewentualnie słowa, które zostały przez Państwa użyte w celu znalezienia naszej strony internetowej. Dane te pozwalają w pewnych okolicznościach na wyciągnięcie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w tym zakresie. Korzystanie z takich danych następuje wyłącznie anonimowo. Jeżeli ValloCAR przekaże dane dalej do zewnętrznego usługodawcy będą podejmowane takie działania techniczne i organizacyjne, które zagwarantują, że przekazanie nastąpi zgodnie z ustawowymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych.

Jeżeli nam Państwo sami oddacie do dyspozycji swoje dane osobowe nie będziemy ich użytkowali, przetwarzali lub przekazywali poza zakresem dozwolonym przez prawo lub wskazanym przez Państwa w deklaracji zgody. Ponadto Państwa dane będziemy przekazywali dalej, gdy będziemy do tego zobowiązani ustawowo przez urzędowe lub sądowe zarządzenie.

Zmiany naszych „Informacji odnośnie ochrony danych“ publikowane są na tej stronie. W ten sposób możecie Państwo zasięgnąć w każdym czasie informacji o tym, które dane są przez nas gromadzone, jak je zbieramy i użytkujemy.

Jednakże jesteście Państwo w każdym czasie uprawnieni do tego, aby odwołać wydana zgodę na użytkowanie i przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem w przyszłości. W tym celu wystarczy przesłać nam e-mail na adres info@vallocar.de lub wysłać list do inspektora ochrony danych Sharon Rösner, ul.Ostatnia 49,, 12355 Berlin, Deutschland.

3. Bezpieczeństwo

ValloCAR będzie bezpiecznie przechowywał Państwa dane i z tego powodu podejmował wszystkie środki ostrożności, aby chronić Państwa dane przed utratą, nadużyciem lub zmianami. Partnerzy umowni ValloCAR, którzy mają dostęp do Państwa danych, aby móc świadczyć dla Państwa usługi serwisowe w imieniu ValloCAR są umownie zobowiązani do poufnego traktowania tych informacji i nie mogą ich używać niezgodnie z przeznaczeniem. W niektórych przypadkach staje się koniecznym, abyśmy Państwa zapytania przekazywali dalej do przedsiębiorstw związanych z ValloCAR. Także w takich przypadkach Państwa dane będą traktowane jako poufne.

4. Dane osobowe dzieci

ValloCAR nie chce gromadzić żadnych danych osobowych dzieci poniżej 14 roku życia. ValloCAR w odpowiednim miejscu wyraźnie zwraca uwagę dzieciom na to, że nie powinny przesyłać do ValloCAR żadnych danych osobowych. Jeżeli rodzice lub inny opiekunowie stwierdzą, że dzieci, które mają pod opieką, oddały nam do dyspozycji dane osobowe to prosimy ich, aby skontaktowali się z nami pod poniższym adresem (patrz punkt 6), jeżeli będą chcieli, aby te dane zostały skasowane. Zlecimy wówczas niezwłocznie skasowanie tych informacji.

5. Pliki Cookies

W celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej używany tzw. plików cookie. „Cookies” są małymi informacjami, które z Państwa przeglądarki są tymczasowo zapisywane na twardym dysku Państwa komputera i są konieczne, aby móc korzystać z naszej strony internetowej. I tak informacje zawarte w „ciasteczkach” służą w szczególności do poprawienia nawigacji i umożliwiają wysoki stopień zadowolenia z użytkowania naszej strony internetowej. Używane przez nas „ciasteczka“ nie zapisują żadnych informacji osobowych. W większości przeglądarek internetowych „ciasteczka“ są akceptowane automatycznie. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki możecie Państwo tego uniknąć. W każdym czasie przez wykasowanie tymczasowych plików internetowych możecie Państwo usunąć ze swojego komputera zapisane „ciasteczka“ (pasek narzędzi przeglądarki dodatkowe opcje internetowe).

6. Państwa życzenia i pytania (inspektor ds. ochrony danych)

Zapisane dane kasowane są przez VallCAR, gdy upłynie ustawowy lub umowny czas przechowywania, lub jeżeli ValloCAR nie potrzebuje już tych danych. Macie Państwo oczywiście w każdym czasie możliwość zażądać wykasowania swoich danych. Jesteście Państwo również w każdym czasie uprawnieni do wycofania swojej zgody na użytkowanie lub przetwarzanie swoich danych osobowych ze skutkiem w przyszłości. W takich przypadkach, lub gdy macie Państwo inne życzenia związane ze swoimi danymi osobowymi wystarczy przesłać nam e-mail na adres info@vallocar.de lub wysłać list do inspektora ochrony danych Sharon Rösner, ul.Ostatnia 49,, 12355 Berlin, Deutschland.

7. Publiczny wykaz procedur

Federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG) stanowi w § 4, że inspektor ds. ochrony danych musi podać do wiadomości publicznej w odpowiedni sposób, następujące informacje zgodnie z § 4e:

(1) Nazwa odpowiedzialnego miejsca: POLVAPOR Sp. z.o.o.
(2) Prezes: Pan Waldemar Dutka

Inspektor kierownik ds. przetwarzania danych: pani Sharon Rösner

(3) Adres odpowiedzialnego miejsca:

ul.Ostatnia 49,
D-12355 Berlin

(4) Oznaczenie celu pobierania, przetwarzania i użytkowania danych:

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest zbyt środków dezynfekcyjnych, zwalczanie pleśni i neutralizacja zapachów w pierwszej linii dla gospodarki mieszkaniowej i przemysłu spożywczego.

Spółka jest uprawniona do pozyskiwania wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw w kraju i zagranicą lub do uczestniczenia w nich i do dokonywania transakcji, które są korzystne dla przedmiotu działania przedsiębiorstwa.

(5) Opis danych grup osób i odnośnych do tego danych lub kategorii danych:

Dane klientów, współpracowników, przedsiębiorstw związanych z współpracownikami, współpracowników obcych przedsiębiorstw (na zlecenie), personelu leasingowego, kandydatów, zewnętrznych wynalazców bądź spadkobierców, dostawców, a także świadczeniodawców, zewnętrznych zleceniodawców, konsumentów, osób testowanych, odwiedzających zakład, inwestorów – o ile są one konieczne do realizacji celów wymienionych w punkcie 7 (4).

(6) Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym można udostępniać dane:

Miejsca publiczne takie jak kasy chorych i zrzeszenia zawodowe przy występowaniu odpowiednich przepisów prawnych, zewnętrzni zleceniobiorcy odpowiednio do § 11 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), zewnętrzni usługodawcy, powiązane przedsiębiorstwa, a także wewnętrzne miejsca w celu realizacji celów wymienionych w punkcie 7 (4).

(7) Regularny termin kasowania danych:

Ustawodawca wprowadził w życie różne obowiązki związane z przechowywaniem i terminami. Po upływie tych terminów dane są rutynowo kasowane. Jeżeli to nie dotyczy tych danych, są one kasowane, jeżeli cele wymienione w punkcie 7 (4) zostaną pominięte.

8. Używanie Social Plugins na Facebook-u

Na naszych stronach internetowych można używać Social Plugins ("Plugins") serwisu społecznościowego facebook.com, który prowadzony jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Chodzi w szczególności o „lajki”, bądź tzw. „buźki“ używane na Facebook-u.

Jeżeli odwiedzicie Państwo stronę internetową na naszym www, która zawiera taki Plugin, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook-a. Treść Plugin-u jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki a przez nią włączona do strony internetowej.

Przez włączenie Pluginów Facebook otrzymuje informację, że została wywołana odpowiednia strona naszego www. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej jesteście Państwo zalogowani przez swoje konto użytkownika na Facebook-u może Facebook to wejście przyporządkować Państwa kontu na Facebook-u. Jeśli doprowadzicie Państwo do interakcji z wtyczkami (Plugins), na przykład, gdy uruchomicie przycisk "buźkę" lub dodacie komentarz, odpowiednia informacja jest przekazywana z przeglądarki bezpośrednio do serwisu Facebook i tam jest przechowywana.

Z celem i zakresem pobieranych danych oraz ich dalszym przetwarzaniem i korzystaniem z nich przez Facebook, a także z Państwa prawami i możliwościami ustawień w celu ochrony swojej prywatności możecie się Państwo zapoznać zaznajamiając się z polityką prywatności Facebook-a http://www.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie chcielibyście, aby Facebook mógł przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do swojego tamtejszego konta użytkownika, musicie się wylogować przed odwiedzeniem naszej strony www. na Facebook-u.

9. Prawo do informacji i odwołania

W każdym czasie macie Państwo możliwość do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych u nas swoich danych. W tym celu proszę zwrócić się do: info@vallovapor.pl.

Ponadto macie Państwo prawo do zażądania w każdym czasie wykasowania lub zablokowania swoich danych bez podania przyczyn.