Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Opieka zdrowotna


Higiena zakładowa ma w szpitalach i zakładach opiekuńczych największe znaczenie. Vallovapor© oferuje innowacyjne koncepcje higieny dla powietrza w pomieszczeniach i na powierzchniach, co ma duże znaczenie dla sal operacyjnych i sal pacjentów, gdzie nie powinno być zarazków.
Vallovapor© dba o higieniczne bezpieczeństwo w szpitalach, klinikach oraz zakładach opieki dzięki innowacyjnej procedurze i szybkiej dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w celu ochrony pacjentów i odwiedzających, a także współpracowników tych palcówek. Dzięki temu możliwe jest zahamowanie rozprzestrzeniania się odpornych na antybiotyki zarazków chorobotwórczych (MRSA, VRE, ESBL, i in.), a tym samym dalszego występowania chorób zakaźnych.

Rutynowa dezynfekcja przez przecieranie powierzchni w szpitalach, pomieszczeniach, gdzie prowadzone są praktyki lekarskie i zakładach opiekuńczych nie zawsze gwarantuje idealne rezultaty w eliminacji zarazków chorobotwórczych. Nie można wykluczyć uwarunkowanego zakładowo występowania typowych obciążeń przez Staphylococcus, Pseudomonas, E. Coli, bakterie gram(+) und gram (-), a także różne grzyby non-fermenters Pseudomonas sp., oraz opornych na metycylinę Staphylococcen (MRSA).

W przeszłości często wykazywano, że sprzątanie powierzchni i dezynfekcja w szpitalach nie są wystarczające. Oprócz rąk powierzchnie i powietrze w pomieszczeniach ze swoimi 19,8%, a także wyposażenie i środki pomocnicze z 21,1% wszystkich przypadków stanowią dalsze źródła przenoszenia się infekcji.

Aż 75% wszystkich osób zapytanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Higieny Szpitalnej (DGKH) jest zdania, że higiena w szpitalach musi być natychmiast poprawiona.

Na całym świecie szerzenie się zakażeń bakteriami opornymi na antybiotyki przybiera w szpitalach niepokojące rozmiary. Aktualnie najbardziej rozprzestrzenione są tak zwane oporne na metycylinię i na wiele innych leków bakterie Staphylococcus Aureus (MRSA). MRSA dysponują niewymowną siłą odporności i mogą przeżyć na powierzchniach do 7 miesięcy.

Dzięki prostym i szybko przeprowadzanym, okresowo powtarzanym przez Vallovapor© dezynfekcjom można dokonać bezpiecznego odkażania wszystkich powierzchni i powietrza w pomieszczeniu. Dzięki technice rozpylania (odymiania) substancja czynna dostaje się tam, gdzie nie można dokonać dezynfekcji przez przetarcie środkiem dezynfekującym.

Szczególnie ważne dla stosowania przeciwko odpornym bakteriom w dziedzinie klinicznej jest do tej pory nie dające się jeszcze udowodnić tworzenie oporności naszej substancji czynnej, a także długo utrzymujące się jej działanie.

ValloFog jest całkowicie nieszkodliwy w niezbędnym stężeniu wobec konwencjonalnych rozpylanych środków dezynfekujących w pomieszczeniu, jak formaldehyd lub nadtlenek wodoru oraz posiada neutralny zapach. ValloFog działa przez długi okres czasu pozostawiając warstwę substancji czynnej na powierzchniach pomieszczeń i pokoju oraz jest długo aktywny.

Vallovapor© zapewnia aseptyczne operacje i zdezynfekowane poczekalnie oraz sale pacjentów.
 
Serwis higieny Vallovapor©
  • Czyszczenie powietrza przez rozpylanie (odymianie) na zimno – dekontaminacja pomieszczeń
  • Rozpylanie (odymianie) aż do najdrobniejszych szpar i fug w celu uniknięcia tworzenia się na podłożu jakichkolwiek zarodników, grzybów i pleśni.
  • Odymianie sal pacjentów w celu zabicia jakichkolwiek zarazków, czy bakterii, a także grzybów.
  • Czyszczenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji, aby zapobiec tworzeniu się pleśni i obciążenia biologicznego.
  • Odymianie sal operacyjnych; zostaną oczyszczone nie tylko powierzchnie, ale także spody, przykładowo stołów operacyjnych.
  • Dezynfekcja przez przecieranie i spryskiwanie w celu częściowego oczyszczenia powierzchni na bazie takiej samej substancji czynnej.
  • Specjalne powłoki antybakteryjne do ścian i sufitów w celu uniknięcia osadzania się zarazków i pleśni.