Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Pojazdy uprzywilejowane


Zarówno w udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach, w transporcie chorego, pojazdach ratunkowych straży pożarnej, a także w opiece ambulatoryjnej mamy często do czynienia z pacjentami, którzy maja osłabiony system immunologiczny. Vallovapor© oferuje w takich sytuacjach kompletną dezynfekcję.


Problem jest znany: w czasie transportu w karetkach pogotowia chorzy pacjenci mogą pozostawić mnóstwo zarazków chorobotwórczych w wydychanym powietrzu. Zarazki te szybko zagnieżdżają się we wnętrzu i niedostępnym parowniku klimatyzacji. Ale dokładne oczyszczenie przestrzeni środka transportu było do tej pory uciążliwe i wymagało dużego nakładu kosztów. Poza tym zarówno w ratownictwie medycznym, transporcie chorych, pojazdach straży pożarnej, ale także w opiece ambulatoryjnej często ma się do czynienia z pacjentami z osłabionym systemem immunologicznym.

Rutynowa dezynfekcja przez przecieranie powierzchni w pojazdach uprzywilejowanych (pojazdy do transportu chorych, karetki pogotowania ratunkowego) nie zawsze gwarantuje idealne rezultaty w eliminacji zarazków chorobotwórczych. Nie można wykluczyć uwarunkowanego zakładowo występowania typowych obciążeń przez Staphylococcus, Pseudomonas, E. Coli, bakterie gram(+) und gram (-), a także różne grzyby non-fermenters Pseudomonas sp., oraz opornych na metycylinę Staphylococcen (MRSA).

Dzięki prostym i szybko przeprowadzanym oraz okresowo powtarzanym przez Vallovapor© dezynfekcjom w formie rozpylania na zimno można dokonać bezpiecznego odkażenia wszystkich powierzchni i powietrza w pomieszczeniu. Dzięki technice rozpylania (odymiania) substancja czynna dostaje się tam, gdzie nie można dokonać dezynfekcji przez przetarcie środkiem dezynfekującym.

Szczególnie ważne dla stosowania przeciwko odpornym bakteriom w dziedzinie klinicznej jest do tej pory nie dające się jeszcze udowodnić tworzenie oporności naszej substancji czynnej, a także jej długo utrzymujące się działanie.

Niezbędne konieczne skoncentrowanie wobec konwencjonalnych rozpylanych w pomieszczeniu środków dezynfekujących, jak formaldehyd jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia oraz posiada neutralny zapach. Metoda firmy Vallovapor© ma trwały efekt i pozostawia warstwę substancji czynnej na powierzchniach pomieszczeń i pokoju oraz jest długo aktywna. Rozpylana na zimno substancja czynna firmy Vallovapor© osadza się dokładnie tam, gdzie dezynfekcja przez szorowanie, czy przecieranie przerywa łańcuch higieny z powodu wielu nieprzewidywalnych zdarzeń a zarazki mają niespodziewaną możliwość do rozmnażania się i zakażania.

Z przyjemnością sporządzimy dla Państwa odpowiednią koncepcję higieniczną z jednego źródła a przypadku dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
 
Vallovapor© - dezynfekcja pojazdów
  • Kompletna dezynfekcja pojazdu następuje przykładowo przez 10-minutowe rozpylanie dwa razy w miesiącu i może być bez problemu przeprowadzona przez każdego przeszkolonego pracownika do końca trwania zamówienia na usługę.