Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Przemysł spożywczy i napoje


Szczególnie w zakładach, gdzie są przechowywane, ale także przetwarzane artykuły spożywcze, znajduje się duża liczba potencjalnych miejsc, w których może się tworzyć pleśń, bądź ważnym standardem jakości tych miejsc jest sterylność.
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym higieny żywności (LMHV) każdy zakład produkujący, przetwarzający, bądź wprowadzający do obrotu artykuły spożywcze jest zobowiązany do określania w trakcie procesu sekwencji krytycznych dla bezpieczeństwa żywności, konsekwentnego nadzorowania i dokumentowania oraz ustalania stosownych środków bezpieczeństwa.

Artykuły spożywcze są idealną pożywką dla drobnoustrojów i mogą być skażone pozostałościami i zanieczyszczeniami, które zagrażają zdrowiu. Dlatego w celu ochrony konsumenta ścisłe zasady regulują produkcję, przechowywanie, przetwarzanie i przygotowywanie żywności.

Zwłaszcza, sterylność i zwalczanie pleśni są czynnikami, które mają znaczący wpływ na higienę przemysłową.

Wysoki standard jakości oferuje tutaj długoterminową przewagę wobec konkurencji, ponieważ konsumenci wymagają bezpieczeństwa w zakresie higieny.

Firma Vallovapor© umożliwia Państwu wzięcie tematu „Higieny“ w swoje ręce i na własną odpowiedzialność oraz bez dodatkowych nakładów osobowych. Nasi specjaliści od dezynfekcji są dostępni dla Państwa i w każdym czasie służą radą oraz opracowują rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań dla aseptycznych powierzchni i wolnego od zarazków powietrza w pomieszczeniu.

Nasza koncepcja higieny gwarantuje bezpieczeństwo w dziedzinie artykułów spożywczych i dba o krótkie okresy przestoju z powodu szybkiego postępowania. Na życzenie podpieramy nasze koncepcje kontrolą jakości przeprowadzając specjalistyczne testy i pomiary mikrobiologiczne powietrza.

W zakładach, w których są składowane lub przetwarzane artykuły spożywcze znajduje się duża liczba potencjalnych miejsc, gdzie może się tworzyć pleśń oraz powstawać obciążenie biologiczne. W samych pomieszczeniach magazynowych i chłodniach w niskich temperaturach często można znaleźć zwiększone obłożenie pleśnią. Zależy to nie tylko od ogólnej higieny w zakładzie i wysokiej jakości zarządzania, lecz także od rodzaju przetwarzanych surowców (są zazwyczaj dostarczane już zanieczyszczone), a także od projektu konstrukcyjnego zakładu. Często bakterie i zarodniki pleśni z magazynów, takich jak silosy dostają się do produkcji i w ten sposób docierają do lub na przygotowane artykuły spożywcze.

Poza tym w produkcji (w zależności od zakładu) wytwarza się kondensat, ponieważ wiele produktów jest gotowanych lub wędzonych (zakłady przetwórstwa mięsnego, producenci przystawek, zakłady przetwórstwa warzywnego), co po pewnym okresie czasu prowadzi do prawie niemożliwych do rozwiązania problemów z pleśnią.

Również urządzenia wentylacyjne oraz trudno dostępne miejsca w produkcji (np. taśmy przenośnikowe, wewnętrzne strony itd.) stanowią często słaby punkt w ogólnej higienie zakładowej.

Z przyjemnością oddamy do Państwa dyspozycji projekt pilotażowy, abyście mogli przekonać się o naszym innowacyjnym podejściu i naszej jakości. Na życzenie oferujemy klientom przemysłowym umowy serwisowe w celu długotrwałego zagwarantowania wysokiego standardu higieny.
 
Często dotknięte branże:
  • zakłady przetwórstwa mięsnego
  • piekarnie
  • mleczarnie
  • browary
  • produkcja napoi


Główne czynniki tworzenia się pleśni i skażenia bakteryjnego w przemyśle spożywczym
  • produkcje w dużej wilgotności wspierają rozwój pleśni na powierzchniach (np. sufitach, ścianach, panelach itd.)
  • zanieczyszczone surowce, jak np. ziarna kakao, mąka itd.
  • rozwój „pleśni obcych“
  • szkodniki zwierzęce (insekty, gryzonie itd.)