Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Sposób działania

ValloFog Domestic i ValloFog Industry służą do jednoczesnej dekontaminacji powietrza i powierzchni w zamkniętych pomieszczeniach. ValloFog Domestic został opracowany do użytku w prywatnych pomieszczeniach bez dostępu publicznego, w przepustowości materiałowej lub przy przeładunku materiałów, ValloFog Industry dla pomieszczeń ogólnodostępnych z dostępem publicznym i/lub z przepustowością materiałową.

ValloMould został opracowany do bezpośredniego działania na powierzchniach zajętych pleśnią.

Wszystkie produkty dezynfekcyjne firmy Vallovapor© bazują na mieszczanie polimerycznej i powinny być stosowane w stanie nierozcienczonym przeciwko bakteriom, grzybom i zarodnikom. Dodatkowo są neutralizowane wszystkie nieprzyjemne zapachy.


Właściwości produktów

Produkty i substancja czynna są kontrolowane według wytycznych OECD – Organizacji Współpracy gospodarczej i Rozwoju, nie podrażniają oczu i skóry, nie uczulają, nie wywołują mutacji.

W dużym stężeniu substancja czynna jest lepka. Może to być wyczuwalne przy schnięciu na powierzchniach. Niepożądane resztki można łatwo wytrzeć.

Częste stosowanie na metalowych powierzchniach może prowadzić do korozji. Do tej pory nie są znane interakcje z innymi powierzchniami.

Produkt działa w temperaturze od 1 - 70ºC. Optymalny zakres działania znajduje się w przedziale 10 i 30ºC.


Zalety rozpylania

Delikatna mgiełka wnika także w szczeliny i pory celem wyeliminowania bakterii, zarodników, grzybów i innych zarazków, a także zapachów. Działa tam, gdzie klasyczna dezynfekcja przez przecieranie nie jest skuteczna. ValloFog pozostawia na wszystkich powierzchniach ekstremalnie cienką warstwę ochronną działającą przeciw mikroorganizmom i dzięki temu działa przez długi okres czasu. Dzięki specjalnemu rozpylaniu „na sucho” nie trzeba opróżniać pomieszczeń (nie ma niebezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych!). Tylko w wyniku samego czyszczenia powietrza zostają usunięte z niego zarodniki bakterii i pleśni. Pomieszczenia można ponownie użytkować po dwóch godzinach od zakończenia zabiegu.


Sposób oddziaływania

ValloFog i ValloMould zawierają polimer, który działa przeciwko mikroorganizmom (bakteriom, grzybom, zarodnikom, a nawet przeciwko niektórym wirusom i molekułom zapachów!). Są one w wyniku zabiegu zabijane, a przynajmniej zobojętniane. Substancja czynna jest trwale skuteczna przeciwko grzybom i zapobiega tworzeniu się pleśni i osadzaniu bakterii nawet w obszarach zagrożonych. Z powodu swojego fizykalnego działania ValloFog nie utlenia i nie wybiela!

Tryb działania MOA (Mode of Action) jest z zasady procesem fizycznym: substancja czynna jako polimer kationowy przywiera do naładowanych anionowo ścian komórek i błon komórkowych oraz je niszczy, przy czym komórki są potem niezdolne do życia. ValloFog składa się z polimeru kationowego opracowanego na bazie guanidyny, który z powodu pozytywnego ładunku cząsteczek mocno wiąże się ze ścianami i błonami komórkowymi. W dalszej kolejności zakłócona zostaje funkcja błony – w membranie zostaje otwarta negatywnie naładowana część błony i tak dochodzi do penetracji komórki. Efektem jest utrata funkcji fizjologicznych i regulujących osmozę. Powstają wodolubne pory, zakłócona jest funkcja białek, co w efekcie prowadzi do lizy.

ValloFog i ValloMould nie należy stosować z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi (np. mydło, środki piorące), ponieważ mogą one zmniejszyć ich działanie lub wręcz całkowicie zniwelować. Z tego powodu można stosować tylko obojętne lub kationowe środki czystości. Stosowanie ValloFog nie zastąpi koniecznego sprzątania lub konserwacji.

Optymalne działanie w szczególności przeciwko grzybom i drożdżom osiągnie się przy 100% wilgotności. Do wiązania zapachów i usuwania bakterii 100% wilgotność powietrza nie jest konieczna.


Skuteczność

ValloFog ma bardzo szerokie spektrum działania. Jego bardzo dobrą skuteczność udowodniono do tej w przypadku ponad 236 gram (-) rodzajów, szczepów i izolatów bakterii oraz w przypadku ponad 165 gram (+) bakterii, a także u ponad 166 drożdży i pleśni.


Informacje odnośnie stosowania we wnętrzach

ValloFog Domestic i ValloFog Industry są roztworami gotowymi już do użycia i zostały opracowane specjalnie do stosowania w urządzeniach do rozpylania na zimno firmy Vallovapor© (patrz instrukcja obsługi).

Vallomould jest również roztworem gotowym do użycia, który rozprowadzany jest ręcznym spryskiwaczem.

Do przeprowadzania zabiegu należą także obok rozpylania organizacja i przygotowanie pracy oraz wszelkie konieczne prace wykończeniowe. O doradztwo techniczne i wsparcie można zapytać w firmie Vallovapor©.

Przed rozpylaniem należy usunąć otwarte artykuły spożywcze oraz przedmioty wrażliwe na wilgoć. W czasie stosowania generuje się 100% wilgotności powietrza.

Przed rozpylaniem przy pomocy ValloMould spryskuje się widocznie dotknięte miejsca, jak i obszary ryzyka (jak np. mostki cieplne, ościeża okienne itd.) (lista kontrolna specjalnych obszarów). Na jeden metr kwadratowy potrzeba około 0,25 l preparatu ValloMould.

Aby zminimalizować uchodzenie mgiełki pomieszczenie, w którym przeprowadzany jest zabieg musi być możliwie hermetyczne. Okna, drzwi, przejścia, nawietrzanie i odpowietrzanie, szyby mediów, klimatyzacje, rury, chodniki taśmowe, inne urządzenia pomocnicze muszą być zamknięte lub uszczelnione. Pomieszczenie nie może mieć wymiany powietrza z innymi pomieszczeniami. Czujniki przeciwpożarowe muszą być wyłączone lub uszczelnione, ponieważ w przeciwnym razie mgiełka może wywołać alarm pożarowy.

Jeżeli całkowite uszczelnienie pomieszczenia okaże się niemożliwe należy z góry uwzględnić odpowiednie skutki oraz ewentualnie podjąć środki zaradcze w graniczących pomieszczeniach przed aplikacją, podczas przeprowadzania zabiegu i po aplikacji.

Potrzebna ilość ValloFog jest uzależniona od stopnia kontaminacji i wielkości pomieszczenia. W pomieszczeniu musi być gęsta mgła. Powinna ona oddziaływać minimum dwie godziny. Następnie trzeba otworzyć drzwi i okna i utworzyć przeciąg, aby ta forma wietrzenia spowodowała, że mgła zniknie. Potem można już wchodzić do pomieszczenia bez odzieży ochronnej i je użytkować.

Duża wilgotność może oddziaływać na elementy składowe pomieszczenia, maszyny i agregaty, sterownie i urządzenia elektryczne, surowce i materiały pomocnicze, opakowania i papier itd. Należy sporządzić kontrolna listę zagrożonych przedmiotów i zaproponować przeciwdziałania i je zastosować (np. szczelne przykrycia).


Klimatyzacje

Należy wyłączyć klimatyzacje (dezynfekcję klimatyzacji należy omówić z klientem). Parowniki urządzeń chłodzących nie mogą pracować przez cały czas występowania mgły. Odrzucają one duże ilości substancji czynnej, która nie będzie potem już dostępna w pomieszczeniu dla osiągnięcia właściwego efektu.

Przed rozpoczęciem rozpylania w pomieszczeniu parownik powinien być przez krótki okres czasu potraktowany preparatem ValloMould. Podczas rozpylania parownik jest wyłączony. Około 15 minut po zakończeniu rozpylania parownik powinien znowu przez krótki okres czasu popracować, aby części wewnętrzne zostały wypełnione mgiełką.


Do zwrócenia uwagi w zakładach przemysłu spożywczego

Jeżeli w pomieszczeniach znajdują się pożądane kultury mikroorganizmów substancja czynna może mieć na nie negatywny wpływ lub je całkowicie zabije. Aby tego uniknąć należy te pomieszczenia wcześniej zidentyfikować i dokładnie ocenić. Należy podjąć działania w celu uszczelnienia pomieszczenia i / lub należy w tych pomieszczeniach pracować z małym nadciśnieniem.

Wszędzie tam, gdzie powierzchnie i urządzenia mają bezpośredni kontakt z żywnością powinny być one po zakończeniu rozpylana przepłukane dokładnie czystą wodą. Wysuszone części składowe należy wcześniej namoczyć i usunąć przecierając powierzchnie.


Stosowanie ValloFog

W celu zagwarantowania długotrwałego efektu w przypadku występowania ostrego zakażenia pleśnią zaleca się dwukrotne przeprowadzenie zabiegu. Pierwszy zabieg służy neutralizacji występującego zarażenia, a także zarazków w powietrzu pomieszczenia. Po jednym bądź dwóch dniach oddziaływania następuje mechaniczne usuwanie widocznej pleśni z przy pomocy letniej wody (świeża gąbka lub szczotka). Nie powinno się przed zabiegiem usuwać nienaruszonej grzybni, ponieważ może to prowadzić do niepożądanego rozmnożenia się stężenia zarodników w pomieszczeniu a tym samym do rozprzestrzeniania się pleśni. Przez wysokie stężenie zarodników może dojść również do zagrożenie dla zdrowia użytkownika! Jak tylko powierzchnie będą wystarczająco suche i będą się nadawały do malowania można je pomalować jak zwykle najlepiej oddychającą farbą (silikatową lub wapienną). Drugie rozpylanie (identyczne jak pierwsze) przeprowadza się w celu długotrwałego usunięci zarazków.
 
Cele użytkowania
 • dekontaminacja mieszkań lub pojedynczych pomieszczeń (powierzchni i powietrza w pomieszczeniach, np. przy zaatakowaniu pleśnią)
 • redukcja zarazków w halach magazynowych, chłodniach, obszarach produkcji żywności
 • dbanie o higienę w sektorze publicznym (np. przedszkola, szkoły)
 • dekontaminacja (MRSA) w placówkach medycznych (szpitale, karetki pogotowia, praktyki lekarskie)
 • dekontaminacja urządzeń, maszyn, zbiorników, zasobników itd.
 • dekontaminacja w zakresie weterynaryjnym
 • dekontaminacja klimatyzacji
 • neutralizacja zapachów w budynkach i sprzęcie (np. zapach spalenizny w mieszkaniach i wyposażeniu straży pożarnej, zapach rozkładu, zwierząt (mocz kotów!), szkody spowodowane kwasem masłowym, mieszkania palaczy itd.)
 • nadaje się bardzo dobrze dla wrażliwych klientów (astmatycy, alergicy), ponieważ ValloFog wiąże kurz i jest skuteczny przeciwko roztoczom w kurzu.


Produkty kontrolowane są według wytycznych OECD – Organizacji Współpracy gospodarczej i Rozwoju i zostały zakwalifikowane jako
 • nie podrażniające oczu
 • nie drażniące skóry
 • nie drażniące dla błony śluzowej
 • nie trujące w przypadku połknięcia.


ValloFog - użycie
ValloFog jest stosowany tylko w zamkniętych pomieszczeniach i wyłącznie przez firmę Vallovapor© lub certyfikowane zakłady partnerskie w całych Niemczech.
Fizykalny sposób działania ValloFog