Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

Usuwanie pleśni

Usuwanie pleśni

W 17 % wszystkich niemieckich gospodarstw domowych przynajmniej jedno pomieszczenie jest zaatakowane pleśnią. Dla wszystkich mieszkańców oznacza to duże zagrożenie dla zdrowia. Dla właścicieli i administratorów zaatakowanie pleśnią jest podstawą do zmniejszenia wartości mieszkania, utraty czynszu i dużej płynności najemców, związane jest także z dużym nakładem pracy i nerwami. Wprawdzie pleśń jest w naszym środowisku obecna wszędzie, ale pleśń w mieszkaniu to coś więcej niż tylko niezbyt ładne plamy na suficie, czy ścianie: z 250.000 rodzajów pleśni około 50 jest istotnych dla zdrowia, jeżeli się znajdą w naszym mieszkaniu. Niektóre są wręcz bardzo trujące i tym samym szkodliwe dla zdrowia! Obok symptomów ogólnych jak zmęczenie, bóle głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe i stawów pleśń w mieszkaniu może doprowadzić nawet do problemów z oddychaniem podobnych do astmy.

Dalszym czynnikiem jest skoncentrowanie zarodników pleśni na powierzchniach lub w powietrzu pomieszczenia.

Obserwując tradycyjne sposoby postępowania widzimy, że pleśń jest w większości przypadków ścierana i pokrywana farbą ze środkiem grzybobójczym. Zastosowane farby tracą z czasem swoje działanie i szkoda pojawia się ponownie. Drugim problemem tego sposobu postępowania jest często agresywny środek, który jest źle tolerowany przez środowisko. Istnieje niebezpieczeństwo, że sytuacja zdrowotna mieszkańców się pogorszy.
W języku ludowym mówi się o tym, że diabła wypędza się Belzebubem.

Przy czym usuwanie pleśni w zamieszkałym mieszkaniu nie jest związane z żadnym dużym nakładem, jeśli będzie przeprowadzone przez profesjonalistę, przykładowo firmę POLVAPOR Sp. z.o.o. – zwalczającą pleśń na terenie całych Niemiec przy pomocy szybkiej, nieszkodliwej i długotrwałej w działaniu metodzie mgiełki 3D.

Mgiełka 3D przeciwko pleśni

Swoją dezynfekcją 3D firma POLVAPOR Sp. z.o.o. oferuje delikatną przyjazną dla środowiska alternatywę usuwania pleśni. Substancja czynna przeznaczona do użycia w gospodarstwach domowych nazywa się ValloFog. Została ona oceniona niezależnie jako „nieszkodliwa dla ludzi i kręgowców“. W testach dermatologicznych produkt otrzymał ocenę „bardzo dobry”. Vallofog zwalcza fizycznie grzyby pleśniowe i zarodniki.

Usuwanie pleśni przez profesjonalistów

Czy pleśń w łazience, pleśni plamy na ścianie w kuchni lub zapach stęchlizny w suterynie, pleśń może powstać w domu wszędzie tam, gdzie jednocześnie występuje kompatybilność wilgotności, temperatury i substancji odżywczych.

Składnikami odżywczymi dla grzybów pleśniowych są na przykład drewno, papierowe tapety lub tworzywa sztuczne. Już temperatura pokojowa obniżona o dwa do trzech stopni może wystarczyć, aby wilgoć kondensowała się na ścianie. Skutek: pleśń na ścianach zewnętrznych łazienki, kuchni i innych pomieszczeń.

Należy przy tym rozróżnić, czy chodzi o usterki budowlane jak mostki cieplne lub nieszczelne fasady, czy może o złe ogrzewanie i złą wentylację.

Pleśń w domu – usterka budowlana czy zła wentylacja?

W mieszkaniach czynszowych pytanie o przyczynę pleśni jest tak samo ważne jak unikanie powstawania nowych zapleśnionych miejsc. Z tego powodu na życzenie rzeczoznawców przekazujemy i pomagamy np. przy pomocy rejestratora ustalić dla najemcy prawidłowy stosunek pomiędzy ogrzewaniem, wietrzeniem a oszczędzaniem energii. Odnajmującemu zaś wyjaśniamy, czy mamy do czynienia z brakiem budowlanym czy ze złym użytkowaniem.

Jak przebiega usuwanie pleśni?

W celu wydajnego usunięcia pleśni uzgodnijcie Państwo z firmą POLVAPOR Sp. z.o.o. termin oględzin na miejscu. Na podstawie próbki pleśni (test imitacji lub pomiar mikrobiologiczny powietrza) można ustalić, o jaką pleśń chodzi i jaki sposób jej zwalczania będzie najbardziej wydajny. Możemy oczywiście także bez większych szkód zajrzeć za szalunki i do ścian z płyt gipsowo-kartonowych korzystając z naszej kamery umieszczonej w specjalnej sondzie. Ponadto dysponujemy kamerami termowizyjnymi , aby móc zwrócić uwagę na wady budowlane. W czasie właściwego usuwania pleśni firma POLVAPOR Sp. z.o.o. oferuje innowacyjne i długotrwałe działanie w postępowaniu przy użyciu mgiełki 3D z przeciwbakteryjną mieszanka polimerową, aby szczególnie w zamieszkałych i zaatakowanych pleśnią mieszkaniach doprowadzić do dużego zadowolenia najemcy, ponieważ zastosowany przez nas produkt ValloFog został przebadany dermatologicznie, nie działa korozyjnie i utleniająco, jest także nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Oprócz powierzchni oddziałuje się także na powietrze w pomieszczeniu, co prowadzi do tego, że będzie ono wolne od zarodników pleśni. ValloFog różni się nie tylko od większości tradycyjnych substancji czynnych, metoda użycia jest także bardzo specjalna. Na pierwszym etapie prac w zainfekowanym pomieszczeniu następuje dezynfekcja 3D przez naniesienie delikatnej mgiełki. Przy czym mgiełka jest nośnikiem substancji czynnej. Malutkie rozmiary kropelek gwarantują, że nie ma żadnych luk w traktowanych powierzchniach. Zostaną zdezynfekowane wszystkie powierzchnie oraz powietrze w pomieszczeniu bez wytworzenia widocznej wilgoci. W czasie tego postępowania całe wyposażenie ruchome oraz inwentarz pozostają w pomieszczeniu. One są również kontaminowane. Tu pomaga wysoka tolerancja materiałowa substancji czynnej.

Drugim krokiem jest delikante czyszczenie. Zajęte powierzchnie traktowane są ręcznie. Dzięki zastosowaniu szybko działającego i magazynującego się środka dezynfekującego ValloFog-Familie (rodzina) nie będzie już często konieczne tradycyjne, wymagające nakładów i drogie działanie rekultywacyjne. W większości przypadków nie będzie już konieczne rozbieranie zajętych przez pleśń powierzchni, nawet jeżeli się to ciągle postuluje. Krokiem 3 jest pomalowanie powierzchni. W czasie tej konserwacji oferuje się ValloRid, aby pozbyć się problemu mostków cieplnych. Jest to korzystna cenowo alternatywa dla płyt z krzemianu wapnia. Ta specjalna powłoka absorbuje 18.000-krotność jej wilgoci z powierzchni.Po zakończeniu prac konserwacyjnych następuje kończące działanie 3D. Ten etap dba o prewencyjne działanie przeciwko nawrotowi pleśni.

Firma POLVAPOR Sp. z.o.o. oferuje jeszcze więcej. I tak do każdego zlecenia należy poinstruowanie najemcy o prawidłowym wietrzeniu. To działanie zapobiegawcze jest dokumentowane i będzie włożone do akt najmu.

Metoda firmy Vallovapor została w roku 2014 nominowana do Nagrody Innowacyjności niemieckiego rzemiosła i mogła na Międzynarodowych Targach Rzemiosła prezentować niemieckie rzemiosło na specjalnej wystawie „Innowacja wygrywa“.

Z tą kompletną koncepcją działania przeciwko pleśni firma Vallocaport działa na niemieckim rynku już od 2009 roku. Aktualnie sprawuje opiekę nad administracjami 450.000 jednostek mieszkalnych.

Tu znajdziecie Państwo przegląd referencji firmy Vallovapor:

Referencje firmy Vallovapor

Tu znajdziecie Państwo przegląd aktualnie opublikowanych artykułów specjalistycznych o usuwaniu pleśni:

Prasa

Z przyjemnością jesteśmy do dyspozycji w przypadku dalszych pytań odnośnie pleśni i jej fachowego usuwania.
 
Serwis oddzwaniania
Macie Państwo pytania odnośnie usuwania pleśni lub życzycie sobie rozmowy osobistej i chcecie zasięgnąć porady bezpośrednio u naszego współpracownika?

Proszę skorzystać z naszego bezpłatnego serwisu oddzwaniania!
Żądanie oddzwonienia


POLVAPOR Sp. z.o.o.
POLVAPOR Sp. z.o.o.

ul.Ostatnia 49,
60-102 Poznań

Tel. (+48) 60 24 18 480

Email: info@vallovapor.pl
Homepage: www.vallovapor.pl