Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

ValloBoat

Dzięki specjalnemu dozowaniu i waporyzacji w kabinach łodzi obciążonych biologicznie i o nieprzyjemnym zapachu dba ValloBoat o higienę na łodziach przez usuwanie zapachów i uwalnianie od obciążenia biologicznego.

Dozowanie preparatu ValloBoat zostało tak pomyślane, aby polimery mogły się optymalnie „dopasować“ do typowych dla wnętrz materiałów. Przy pomocy specjalnego pistoletu opracowanego do rozpylania gwarantuje się optymalną gęstość i prędkość wyjściową do wielkości pomieszczenia a w zależności od wielkości kabiny można tę prędkość i gęstość delikatnie zmieniać. ValloCAR dba w ten sposób o to, aby:


unieszkodliwiać zarazki chorobotwórcze (takie jak bakterie i alergeny);
usuwać nieprzyjemne zapachy (zapachy nikotyny, artykułów spożywczych, zgnilizny i pleśni);
substancja czynna dostawała się także do najmniejszych szpar i trudno dostępnych miejsc (np. klimatyzacja) i je dezynfekowała;
nie doszło do przemoczenia wnętrza, a tym samym do uszkodzenia materiałów i elektroniki;
można było ponownie użytkować kabiny bezpośrednio po zastosowaniu (włącznie z czasem oddziaływania, a więc po około 1 godzinie);
substancja czynna mogła działać przez długi okres czasu z powodu swojego efektu „magazynowania“.
Użycie następuje wyłącznie przez Vallovapor© lub przez certyfikowane zakłady partnerskie.
 
ValloBoat
ochrona pracy i ocena ryzyka
  • ValloBoat jest zarejestrowany w Federalnym Instytucie Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy pod numerem N-52469.
  • ValloBoat jest zgłoszony w Federalnym Instytucie Oceny Ryzyka.