Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

ValloCar

ValloCAR dba o specjalne dozowanie i waporyzację we wnętrzach pojazdów, w których są nieprzyjemne zapachy, oraz które są obciążone biologicznie w celu zagwarantowania higieny przez usunięcie zapachów i zarodników po jego zastosowaniu. ValloCAR dba w ten sposób o to, aby:


unieszkodliwiać zarazki chorobotwórcze (takie jak bakterie i alergeny);
usuwać nieprzyjemne zapachy (zapachy nikotyny, artykułów spożywczych, zgnilizny i pleśni);
substancja czynna dostawała się także do najmniejszych szpar i trudno dostępnych miejsc (np. klimatyzacja) i je dezynfekowała;
nie doszło do przemoczenia wnętrza, a tym samym do uszkodzenia materiałów i elektroniki;
można było ponownie użytkować pojazd bezpośrednio po zastosowaniu (włącznie z czasem oddziaływania, a więc po około 1 godzinie);
substancja czynna mogła działać przez długi okres czasu z powodu swojego efektu „magazynowania“;
Preparat musi być ponownie użyty tylko w przypadku intensywnego obciążenia zapachami (np. intensywne palenie papierosów w samochodzie przez wiele lat, zapachy spalenizny).
Użycie następuje wyłącznie przez ValloCAR lub przez certyfikowane zakłady partnerskie.
 
ValloCar
ochrona pracy i ocena ryzyka
  • ValloCAR jest zarejestrowany w Federalnym Instytucie Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy pod numerem N-52470.
  • ValloCAR jest zgłoszony w Federalnym Instytucie Oceny Ryzyka.